Jeden z nejkrásnějších
pocitů je šíření radosti
Věra Ciková

Astrologie

Na základě času a data narození vytvořím horoskop, zaměřím se na psychiku a vnitřní potenciál člověka, objevím jeho pozitivní i stinné stránky a ukážu mu cestu. Pak je na něm samotném zda si vybere dálnici nebo objížďku. Velmi ráda odhaluji dědičnost a zaměřuji se na emoce, stejné, opakující se jednání a konání v celých rodech, která mohou přinášet různá traumata a dědičné choroby.

20 let praxe.

Upřednostňuji osobní kontakt, ale konzultace jsou možné i přes skype Veracik 2.

Terapie dotekem

Během života nás provází nejen radosti, ale i četná emocionální zranění. Důsledkem toho se dostáváme do stresu a vzniklé toxiny se usazují v těle, kde vzniká chronické napětí svalů, tkání a vaziv. Tělesné tekutiny tak nemohou volně proudit a životní energie je blokovaná. Cítíme se unavení, sklíčení, trpíme strachem, nervozitou. V důsledku toho se oslabují orgány a vzniká prostor pro nemoci a léky.

Tato metoda pomocí jemných dotekových technik blokády uvolňuje a vyrušuje. Tím dojde v těle k uvolnění napětí, k obnovení proudění energie a k posílení dýchání. Člověk se dostane silněji do kontaktu se svoji původní životní energii a znovu získá svoji vnitřní rovnováhu a zdraví. Terapii vyvinula norská psycholožka Gerda Boyesen.

Autoterapie

Péče o tělo a duši by měla být každodenní záležitostí. Doporučuji bioenergetická cvičení k probuzení organismu a Infinity method k posílení měkkých tkání a vaziva.

Tato metoda byla vyvinuta MUDr. Michaelou Tomanovou a díky jejím účinkům ji považují za léčbu nového tisíciletí. Rovná tělo v důsledku propojení a harmonizace pravé a levé mozkové hemisféry a obnovuje energii v těle. Pro všechny věkové skupiny. Je velmi jemná a účinná.


"Astrologie je obor starý jako lidstvo samo. Pomáhá člověku najít cestu sám k sobě,
objevovat svoje předpoklady a svá životní bohatství."

O životě

Narodila jsem se v roce 1963. Moje dětství bylo velmi hravé a odvážné, a tak jsem stavěla pícky, pekla, šila, háčkovala, pletla, lezla po stromech, prohrabávala půdy a objevovala spirituální svět. Díky tvořivosti a prostorovému vidění jsem mohla vystudovat obor zubní technik na Střední zdravotnické škole v Hradci Králové. Díky odvaze jsem v dětství utrpěla úraz páteře, který jsem ze strachu zamlčela. Kombinace náročného povolání, porody, starosti a strasti života v 33 letech upozornily na poraněnou páteř. S diagnózou nechodícího člověka jsem se nehodlala smířit a vzala život do svých rukou. Abych pochopila svět kolem sebe, začala jsem studovat astrologii. Každá planeta má svoji symboliku a svoji výpovědní hodnotu. Zaměřila jsem se na psychiku člověka, na tělo a duši. Pochopila svůj svět citů a pocitů a našla vnitřní klid, zbavila tělo nemocí a nastartovala sebeuzdravovací procesy v těle. Život se tak stal ještě bohatší a tvořivější. A tak přes den provozuji soukromou zubní laboratoř a večer čtu z hvězd.

Semináře

Pořádám 3 - 5 hodinové bloky přes víkend na téma "Den pro sebe" a "Emoce, které způsobují nemoce", zaměřené na individuální potřeby účastníků. Podmínkou je teplá místnost s kobercem, židle a pohodlný oděv. Minimální počet 10 osob. Spolupracuji s centry v Praze, Třebíči, Jihlavě, Litomyšli, Plzni.

Kontakt

Mobil: 605 179 537, pevná linka: 354 620 715, Skype: Veracik 2

E-mail: vera@astrovera.eu

Věra Ciková, Na Stráni 131, 353 01 Valy u Mariánských Lázní

IČ: 707 23 915

Bankovní spojení: 196192760/0300

Ceny dohodou dle rozsahu konzultace a terapie.

Vzdělání

  • 1978 - 1982 - Střední zdravotnická škola, obor zubní technik (www.dentvera.eu)
  • 1996 - 2000 - První pražská astrologická škola pod patronaci astrologa Petra Messanyho
  • 2009 - 2010 - Práce s tělem v psychoterapii pod vedením Dr. Jitky Vodňanské
  • 2011 - Alpha nursing, poporodní péče pod vedením norské psychoterapeutky Mony Lisy Boyesen
  • 2011Psychoterapie zaměřená na tělo pod vedením norské psychoterapeutky Ebby Boyesen
  • 2011 – 2012 - Terapeutická práce s dotekem pod vedením RNDr.Květy Paluskové
  • 2013 – Tělo a stres, centrum komplexní péče Dobřichovice
  • 2013 - Infinity method pod vedením MUDr.Michaely Tomanové

Copyright © 2014 Věra Ciková